Робота з художніми творами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Дитячий ігровий фольклор. Дитячі народні ігри. Лічилки. Мирилки, Співаночки. Скоромовки.

Учень/учениця: обирає серед запропонованих творів малих фольклорних форм лічилки, мирилки, скоромовки, співаночки; правильно їх називає; бере участь у колективному розучуванні зразків дитячого ігрового фольклору, їх інсценізації; використовує лічилки, мирилки, скоромовки, загадки, співаночки в іграх з ровесниками.

Загадка (популярний жанр народної творчості, що розповідає про предмет, явища, їхні істотні ознаки, але не називає їх). Образність у зображенні суті загадки.

вирізняє загадку серед інших творів малих фольклорних форм; пояснює призначення загадок; пояснює зв’язок між відгадкою і її образною назвою у загадці; знає напам’ять 2-3 загадки, загадує їх одноліткам.

Казка (літературний твір, у якому є вимисел, фантазія). Особливості побудови казки: традиційні зачин, кінцівка, повтори, постійні образні вислови, звертання. Народні казки про тварин. Герої казок про тварин, їхні вдача, вчинки. Послідовність подій у казках про тварин. Поняття про літературну казку.

називає ознаки народної казки: наявність у змісті вигадки, фантазії; розповідає про особливості побудови казки: традиційний зачин, кінцівку, повтори; вирізняє серед інших літературних творів казки про тварин; знає сюжети казок про тварин, які вивчалися на уроках читання; переказує зміст казок про тварин; визначає й називає героїв казок про тварин; розповідає про основні риси характеру персонажів у казках на основі спостережень за їх поведінкою, вчинками (за запитаннями вчителя); передає це голосом під час читання, інсценування; висловлює елементарні узагальнені оцінні судження (наприклад, лисиця – хитра, вовк – злий; заєць – боягуз і т. ін.); визначає послідовність подій у казках; пояснює, що літературна казка – це авторський твір.

Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші. Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Заучування віршів напам’ять за малюнками, опорними словами.

вирізняє вірш серед інших літературних творів; знаходить у вірші римовані слова; спостерігає за звучанням ритму вірша (з голосу вчителя, актора в аудіозаписі) і визначає його настрій; розрізняє веселі й сумні вірші; виділяє в тексті слова, словосполучення, розділові знаки, що вказують на відповідні темп, силу голосу, тон звучання (з допомогою вчителя); читає виразно вірш (після попередньої підготовки); заучує вірші напам’ять, використовуючи опорні слова, малюнки; на кінець навчального року читає напам’ять 4 вірша.

Оповідання (невеликий розповідний художній твір про якийсь випадок, епізод із життя героя). Персонажі (герої) оповідання, їхні вчинки, мотиви поведінки. Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів.

вирізняє оповідання серед інших літературних творів; визначає й називає персонажів оповідання; висловлює свою думку щодо поведінки героїв; висловлює елементарні оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних творів, їх ставлення до природи, краси довкілля, людей, подій, явищ з використанням оцінної лексики (за допомогою вчителя).

comments powered by HyperComments