Формування і розвиток навички читання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Читання вголос. Читання мовчки. Виразність читання. Тон, темп, гучність читання. Логічний наголос. Темп читання і правильність розуміння прочитаного. Смислова здогадка і темп читання. Звукова культура під час читання. Оперативне поле читання.

Учень/учениця: читає наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами та групами слів; читає мовчки: очима (без артикулювання), свідомо; під час читання вибирає та застосовує (самостійно та з допомогою вчителя) тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та специфіки твору; обирає темп читання, прийнятний для розуміння прочитаного; виконує за завданням учителя вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, розширення оперативного поля зору, правильності сприймання тексту, розвиток смислової здогадки, розвиток темпу читання вголос і мовчки; розвиток уваги і пам’яті в процесі сприймання.

comments powered by HyperComments