Літературознавча пропедевтика

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Тема та основна думка твору

Учень/учениця: визначає тему твору; визначає (з допомогою вчителя) основну думку твору;

Сюжет і композиція (без уживання термінів). Початок, основна частина, кінцівка твору (як основні елементи сюжету), їхні взаємозв’язки. Епізод твору. Пейзаж, портрет, діалоги (як найпростіші елементи композиції твору).

визначає у структурі епічного твору початок, основну частину, кінцівку; пояснює їх взаємозв’язок після аналізу твору; знаходить потрібний епізод у творі за завданням учителя; співставляє ілюстрацію до твору з відповідним епізодом; знаходить у структурі тексту художні описи природи, зовнішності людини, інших живих істот; пояснює їх роль у творі; знаходить у тексті діалог; називає учасників діалогу;

Герой (персонаж) твору. Головні й другорядні персонажі твору. Вчинки героїв (персонажів) твору (позитивні та негативні).

визначає головного і другорядного персонажів; пояснює, який вчинок персонажа є позитивним, а який – негативним і чому (самостійно та з допомогою вчителя) і підтверджує свою думку про вчинок героя твору рядками з тексту;

Автор твору Взаємозв’язок: автор – твори – книжки; автор – теми. Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів. Епізоди з життя й діяльності письменника.

пояснює, що той чи інший письменник/письменниця є автором низки творів, низки книжок на певну тему, наводить приклади; за змістом прочитаного робить припущення щодо того, як автор формує ставлення до зображуваних подій і вчинків персонажів (з допомогою вчителя); підтверджує свою думку про формування автором твору враження щодо героя твору рядками з тексту (з допомогою вчителя); розповідає епізоди з життя й діяльності письменників/письменниць, з творами яких ознайомлений під час навчання;

Мова твору Яскраві, точні, образні вислови, епітети, порівняння, метафори для характеристики персонажів, опису природи.

виділяє у художньому тексті та вживає у своєму мовленні під час характеристики персонажів творів, опису природи яскраві, образні вислови, епітети, порівняння, метафори (без уживання термінів, практично) з твору; пояснює їхню роль у тексті;

Жанр Жанрові особливості творів.

правильно називає та розрізняє практично жанри творів, з якими ознайомлювався під час навчання; визначає жанрові ознаки казок про тварин, віршів, оповідань; визначає жанрові ознаки героїко-фантастичних казок; байок, п’єс (з допомогою вчителя); називає відмінності між казкою про тварин і героїко-фантастичною казкою, між віршем і байкою, між оповіданням і п’єсою.

comments powered by HyperComments