Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Художня виразність мови. Роль засобів художньої виразності в усній народній творчості та у творчості поетів і прозаїків.

Учень/учениця: знаходить в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, порівняння без вживання терміна); пояснюєїхнє значення у творах різних жанрів, у створенні художніх образів, описів; використовує художні засоби у власному мовленні (в описах, розповідях, творах), розуміє їх роль у тексті; висловлює емоційно-оцінні судження (морально-етичного й естетичного характеру); обґрунтовує свою думку;

Ставлення автора й читача до зображеного у творі.

пояснює ставлення автора до зображеного; висловлює думку про власне ставлення до зображеного, порівнює її з авторською.

comments powered by HyperComments