Формування і розвиток навички читання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Читання вголос. Читання мовчки.

Учень/учениця: читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;

Читання й розуміння. Слухання й розуміння.

називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;

Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання.

готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору; передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.

comments powered by HyperComments