Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Події у творі й почуття читача/слухача. Послідовність подій у творі. Події, дії та вчинки персонажів твору та тема й основна думка твору. Мотиви поведінки, наслідки вчинків персонажів твору. Зв’язок між заголовком і темою (головною думкою) твору. Смислові зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; епізодами твору. План твору (до 4 пунктів). Елементи розповіді, опису і міркування у творах. Діалог за змістом прочитаного.

Учень/учениця: розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання; називає події твору, які їх викликали; пояснює свої думки; визначає послідовність подій у творі; упорядковує ілюстрації до частин твору відповідно до послідовності подій у творі; висловлює здогадки щодо можливого розвитку подій; визначає на основі аналізу подій, дій і вчинків героїв твору тему й головну думку твору; з допомогою вчителя визначає і пояснює мотиви поведінки, наслідки вчинків персонажів твору; знаходить в тексті слова, вислови, речення, які є ключовими для розуміння подій, характеристики персонажів; прогнозує за змістом твору можливі наслідки дій, поведінки персонажів; обирає з переліку назви рис характеру дійової особи на основі оцінки їх дій і вчинків; висловлює оцінні судження морального характеру про події, вчинки персонажів; називає позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів) твору; наводить відповідні приклади поведінки людей із реального життя; пояснює зв’язок між заголовком і темою твору; зв’язок між заголовком і головною думкою твору (з допомогою вчителя); співвідносить головну думку прочитаного із заголовком, з прислів’ям, з ілюстраціями; знаходить і пояснює зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; епізодами твору; упорядковує пункти плану відповідно до послідовності подій у творі; доповнює план твору, у якому пропущено назву однієї частини; складає план до невеликих за обсягом і нескладних за будовою художніх і науково-художніх текстів; використовує план для переказу прочитаного; знаходить у тексті твору і читає частину з розповіддю, описом, міркуванням; формулює запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору; відповідає на запитання щодо прочитаних творів рядками тексту, своїми словами; підтримує діалог (5-6 реплік) з учителем, однокласниками на основі прочитаного.

comments powered by HyperComments