Усвідомленість читання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Пряме й переносне значення слів у літературному творі. Смислові зв’язки між реченнями і частинами тексту. Смислова здогадка. Цілісність змісту тексту.

Учень/учениця: знаходить і пояснює значення слів, ужитих у тексті у прямому та переносному значеннях (за винятком незнайомих, незрозумілих слів, а також слів з високим ступенем образності); виявляє в тексті незрозумілі слова і вирази, користується виносками; розуміє, що слова в реченні, речення і частини тексту пов’язані між собою за змістом; прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих його частин за заголовком, ілюстраціями; знаходить в тексті відповіді на поставлені запитання; називає основні факти, події, які послідовно передають цілісний зміст тексту; пояснює зв’язки між фактами, подіями (під керівництвом учителя).

comments powered by HyperComments