Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Структурні елементи книжки. Анотація, відомості про письменника/письменницю у структурі книжки.

Учень/учениця: знаходить у книжці, показує і правильно називає її структурні елементи: титульний аркуш, анотація, відомості про письменника/письменницю; пояснює їх призначення; прогнозує за анотацією зміст книжки; розповідає коротко про письменника/письменницю.

Позатекстова інформація книжки (на обкладинці, титульному аркуші, у прикнижній анотації, передмові і т.ін.).

ознайомлюється з новою дитячою книжкою з опорою на зміст обкладинки, титульний аркуш, прикнижну анотацію, передмову; прогнозує її орієнтовний зміст.

Добір і читання дитячих книжок за темами.

добирає і читає дитячі книжки на рекомендовану вчителем тему читання (із запропонованого переліку); будує зв’язне висловлювання за змістом твору (творів).

Книжки на дитячій книжковій виставці.

висловлюється щодо орієнтовного змісту книжок на виставці, їх тематики.

Пошук потрібної книжки (у відкритому фонді, а також за допомогою Інтернет-ресурсів бібліотеки).

здійснює пошук потрібної книжки у відкритому фонді бібліотеки і з допомогою дорослих через Інтернет-ресурси бібліотеки.

Анотація на прочитану книжку.

складає найпростішу анотацію на прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя).

Довідкова література (дитяча енциклопедія, словники тощо)

пояснює призначення довідкової літератури; самостійно користується нею для пошуку потрібної інформації, розширення та поповнення своїх знань.

Дитяча періодика. Поняття «номер журналу», «рік видання», «примірник», «комплект».

виділяє, правильно називає у дитячому журналі номер журналу, рік видання; пояснює значення понять: «примірник журналу», «комплект» (з допомогою вчителя).

Культура спілкування під час колективного обговорення прочитаних творів.

бере участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок: уважно слухає думки, міркування однокласників; висловлює власні міркування щодо прочитаного: що вразило, що змусило задуматися, чому цю книжку варто прочитати; виявляє толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії.

comments powered by HyperComments