Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Події у тексті, дійові особи. Враження від прочитаного/прослуханого.

Учень/учениця: називає фактичні події, дійових осіб; знаходить і пояснює (з допомогою вчителя) незрозумілі слова; знаходить у тексті відповіді на запитання щодо відтворення фактичного змісту прочитаного; розповідає про свої почуття, які виникли під час читання/слухання;

Зв’язок між подіями твору, між дійовими особами. Істотні ознаки явищ, подій. Дійові особи: мовлення, вчинки, мотиви поведінки. Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів.

під час перечитування тексту встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами; виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів (з допомогою вчителя); відповідає на запитання про мовлення, вчинки, мотиви поведінки дійових осіб; знаходить у тексті та пояснює слова якими автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів;

Найважливіші слова, речення для характеристики дійових осіб, подій, явищ.

знаходить у тексті найважливіші слова, речення, що характеризують певні якості дійових осіб, подій, явищ;

Запитання до окремих абзаців і до тексту. Тема і основна думка твору та тема і основна думка окремих абзаців.

формулює запитання до окремих абзаців і тексту загалом; визначає (з допомогою вчителя) за змістом твору тему і основну думку окремих абзаців та тексту загалом;

Заголовок. Зв’язок між заголовком твору і змістом прочитаного. Смислова здогадка під час читання (слухання).

розпізнає у структурі тексту заголовок; пояснює (з допомогою вчителя) зв’язок між заголовком твору і змістом прочитаного (темою твору); добирає свій заголовок відповідно до теми твору; прогнозує зміст тексту на основі заголовка твору, розгляду ілюстрацій; висловлює власні міркування щодо можливого розвитку подій;

Поняття про абзац, його роль у тексті.

розпізнає у структурі тексту абзаци; знаходить у тексті абзаци; визначає їх кількість; знаходить (на невеликих за обсягом творах) спільне і відмінне у змісті двох послідовних абзаців;

Зачин, основна частина, кінцівка тексту.

визначає у тексті зачин, основну частину, кінцівку;

Діалог у тексті твору. Мова автора і дійових осіб.

знаходить у тексті діалоги; визначає слова автора і слова дійових осіб; читає в особах;

План твору (до 3 пунктів).

обирає назву частини твору з двох пропонованих; визначає частину твору (одну з двох) відповідно до її назви; складає план (у малюнках, називних реченнях – без використання терміну «називне речення») невеликих за обсягом і нескладних за будовою епічних творів, текстів поділених на частини; використовує план (малюнковий, словесний) для відтворення тексту.

comments powered by HyperComments