Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Словесні картини на основі прочитаного.

Учень/учениця: складає словесні картини до епізодів; розповіді за малюнками, опорними словами;

Переказ прочитаного твору, його частини.

доповнює під час повторного читання зміст творів за текстами з пропусками; переказує твір, окрему його частину; переказує із зміною часу подій;

Творчі роботи учнів за сюжетами прочитаних творів.

самостійно і колективно складає варіанти кінцівок до відомих казок, оповідань; складає твори-мініатюри (3 речення) про казкових героїв, за спостереженнями; бере участь у групових і колективних інсценізаціях прочитаного, де виступає в ролі автора, актора, глядача (читає за ролями, передає голосом, жестами, мімікою характер персонажів);

Римування. Складання загадок, лічилок, небувалиць на основі прочитаного.

заповнює пропущені рими в уривках віршів шляхом підбору слів, які подані для римування (індивідуально або у процесі групової чи парної роботи; за допомогою вчителя); добирає ланцюжок римованих слів; придумує загадки, лічилки, небувалиці за прочитаним; бере участь в обговоренні творчих робіт (малюнків, розповідей) однокласників за сюжетами прочитаних творів; висловлює оцінні судження.

comments powered by HyperComments