Літературознавча пропедевтика

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Тема та основна думка твору

Учень/учениця: відповідає на запитання: про кого, про що йдеться у творі? висловлюється щодо теми та основної думки твору (з допомогою вчителя).

Сюжет і композиція (без уживання термінів) Початок, основна частина, кінцівка твору. Послідовність подій у творі, зв’язки між ними.

визначає в невеликих за обсягом і нескладних за будовою творах початок, основну частину, кінцівку; знаходить у творі частину про окрему подію (за завданням учителя); відтворює послідовність подій у творі, у тому числі за допомогою малюнків, ілюстрацій; встановлює й пояснює зв’язок між двома подіями (за питаннями вчителя).

Герой, персонаж твору; вчинки героя (персонажа), портрет, мова.

називає героя, героїв (персонажа, персонажів/ дійову особу, дійових осіб) твору; розрізняє позитивні й негативні вчинки персонажів; знаходить у тексті опис зовнішності персонажа, факти про його вчинки, події, які з ним відбуваються.

Автор твору

називає автора та його твір (прізвище письменника/письменниці, заголовок); пояснює, що автором твору називають письменника/письменницю, який/яка написав/написала даний твір.

Мова художнього твору

знаходить у тексті слова, які точно, образно відтворюють подію, зображають персонажа, його вчинок; точно й образно описують картину; пояснює слова, які допомагають точно уявити те, про що йшлося у творі; знаходить у тексті слова, речення за певними орієнтирами (найдовше, власні назви, слова, які звучать однаково, але мають різний смисл і т.ін.).

Жанр Дитячі народні ігри. Лічилки. Мирилки. Співаночки. Скоромовки. Загадки. Казки. Вірші. Оповідання.

розрізняє дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки, казки, оповідання, вірші; називає ситуації, коли використовують лічилки, мирилки, скоромовки, загадки; називає відмінності між казкою й оповіданням, оповіданням і віршем.

comments powered by HyperComments