Робота з науково-художніми творами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Художні й пізнавальні особливості науково-художніх творів. Пізнавальна наукова інформація. Художній і науково-художній твір.

Учень/учениця: називає ознаки науково-художніх творів: наявність художньої і пізнавальної інформації; визначає смислові частини твору, встановлює між ними зв’язки, складає словесний, малюнковий план, визначає основну думку, переказує зміст; виокремлює (за допомогою вчителя) науково-пізнавальний матеріал, пояснює його значення для розуміння подій твору, вчинків персонажів; знаходить у тексті слова-терміни та пояснює їхнє значення; розрізняє художній та науково-художній твори (за наявністю чи відсутністю наукової інформації).

comments powered by HyperComments