Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. Групи грибів: симбіотичні – мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники; сапротрофні – цвільові гриби, дріжджі; паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини). Значення грибів у природі та житті людини. Демонстрування живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних, отруйних, цвілевих, паразитичних грибів; лишайників. Лабораторні дослідження будови шапинкових грибів. Практична робота: 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості. Міні-проект Гриби у біосфері та житті людини.

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення значення грибів та лишайників у біосфері) Здоров'я і безпека (сприяє усвідомленню небезпеки захворювань, що спричиняються грибами) Підприємливість та фінансова грамотність (сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: вирощування шапинкових грибів, виробництво продуктів харчування з використанням грибів тощо)

comments powered by HyperComments