Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Одомашнення рослин. Поняття про селекцію рослин. Одомашнення тварин. Поняття про селекцію тварин. Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично-модифіковані організми.

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на урозуміння переваг сучасних біотехнологічних підходів над методами класичної селекції; спрямовує на обговорення переваг та можливих ризиків використання генетично-модифікованих організмів, моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень; на прикладах речовин (продукції), які одержують методами біотехнологій і генної інженерії демонструє важливість наукоємних технологій у сталому розвитку людства) Громадянська відповідальність (спрямовує на урозуміння моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень в галузі біотехнології та генетичної інженерії, важливість профілактики алармістського ставлення до сучасних технологій) Здоров'я і безпека (орієнтує на урозуміння сучасних технологій в галузі діагностики та корекції спадкових хвороб людини; можливих позитивних і негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій, генетично модифікованих організмів) Підприємливість та фінансова грамотність (орієнтує на урозуміння переваг сучасних біотехнологій над класичними методами селекції; значення для підприємницької діяльності сучасних наукоємних технологій, зокрема, у діагностиці та корекції спадкових хвороб людини, у використанні генетично модифікованих організмів та речовин (продукції), які одержують методами генної інженерії)

comments powered by HyperComments