Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

практикує: - методи біологічних досліджень у пізнанні окремих явищ живої природи (описовий, експериментальний, моделювання, моніторинг, статистичний – представлення даних); аналізує та порівнює: - біологічні системи, що знаходяться на різних рівнях організації; моделює / створює моделі: - простих біологічних систем різних рівнів (наприклад, системи органів людини, угруповання тощо)

називає: - основні галузі біології; - рівні організації життя; наводить приклади: - біологічних систем, що знаходяться на різних рівнях організації пояснює: - значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи - зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками; характеризує: - методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання);

Ставлення

усвідомлює: відмінність системи від її дискретних одиниць та залежність функціонування системи від взаємозв’язків між елементами різних рівнів

comments powered by HyperComments