Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів. Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Ділення / поділ клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку Лабораторні дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі). Практичні роботи 1.Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

comments powered by HyperComments