Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

описує: - ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини); розпізнає: - клітини, тканини і органи рослини; - цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони; порівнює за вказаними ознаками: - процеси фотосинтезу та дихання; - статеве і нестатеве розмноження; установлює: - біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах); - біологічне значення суцвіть, плодів; аналізує: - значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин; планує: - власні спостереження будови і життєдіяльності рослини прогнозує: - результати власних спостережень; практикує: - дослідження будови органів рослини; - досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин уміє: - розмножувати рослини; - пророщувати насіння; - фіксувати результати дослідів та досліджень; - моделювати біологічні об’єкти і процеси; дотримується правил: - роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням; застосовує знання: - для догляду за рослинами;

називає: - основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин); - умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин; - умови за яких відбувається фотосинтез; - форми розмноження рослин (статеве, нестатеве); наводить приклади: - тканин, органів рослин; - способів запилення; - способів розмноження рослин (3-4); - рухів рослин; - рослин з видозмінами кореня (3-4), - рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4); - рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насіння (3-4); пояснює: - запилення та запліднення; характеризує: - будову кореня , стебла, листка у зв’язку з функціями; - бруньку як зачаток пагона; - квітку як орган насіннєвого розмноження рослин

Ставлення

усвідомлює: - рослина – цілісний організм; робить висновок: - фотосинтез – характерна особливість рослин; оцінює: - значення фотосинтезу; висловлює судження: - видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

comments powered by HyperComments