Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає: - органи та системи органів людини; - типи тканин організму людини (на малюнках, фотографіях, мікропрепаратах); установлює взаємозв’язок: - між будовою тканин та виконуваними функціями порівнює та зіставляє: - органи і системи органів в організмі людини й інших організмах дотримується правил: - роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

називає: - тканини, органи та фізіологічні системи організму людини; - частини рефлекторної дуги; характеризує: - клітинну будову організму людини; - тканини організму людини; - будову нейрона; - шлях нервового імпульсу по рефлекторній дузі наводить приклади: - різновидів тканин; - органів, фізіологічних систем пояснює: - відмінності між нервовою і гуморальної регуляцією фізіологічних функцій організму

Ставлення

обґрунтовує судження: - про організм людини як цілісну та відкриту біологічну систему робить висновок: - нервово-гуморальна регуляція – основа цілісності організму

comments powered by HyperComments