Результат біологічної освіти в базовій школі

Випускник / випускниця базової школи:

  • усвідомлює цілісність природи і взаємозв’язок її об’єктів і явищ;

  • піклується про своє здоров’я та здоров’я інших людей;

  • пояснює явища живої природи, використовуючи наукове мислення;

  • самостійно чи в групі досліджує живу природу, планує і проводить спостереження та експеримент, виявляючи допитливість;

  • аналізує і визначає проблеми довкілля, оцінює значення біології для сталого розвитку, відповідально діє в природі, ухвалюючи обґрунтовані рішення;

  • добирає біологічну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність, критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;

  • дотримується морально-етичних і правових норм, правил екологічної поведінки в довкіллі, уміє надавати допомогу собі і тим, хто її потребує;

  • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до довкілля, відчуває красу природи та радість її пізнання, отримує задоволення від інтелектуальної діяльності.

Детальний перелік діяльнісного, знаннєвого, і ціннісного компонентів предметної компетентності розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів».

comments powered by HyperComments