Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії). Паразитичні одноклітинні організми. Середовища існування одноклітинних організмів, їх процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини . Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва). Демонстрування мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів (на прикладі вивчених). Лабораторні дослідження Спостереження інфузорій. Міні-проект (за вибором) Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі фільтри. Приклади представників одноклітинних

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення ролі одноклітинних в екосистемах) Здоров'я і безпека (сприяє усвідомленню небезпеки інфекційних та паразитарних захворювань) Підприємливість та фінансова грамотність (сприяє усвідомленню можливостей практичного використання одноклітинних для отримання біогумусу, біопалива тощо)

comments powered by HyperComments