Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає (на малюнках, фотографіях, муляжах): - органи дихання; порівнює: - різницю складу повітря, що вдихається і видихається; - газообмін у легенях і тканинах; встановлює взаємозв’язок: - будови і функцій органів дихання застосовує знання для: - профілактики захворювань зубів; - профілактики захворювань органів травлення, харчових отруєнь

називає: - етапи дихання; - органи дихання; - хвороби органів дихання; характеризує: - процес утворення голосу та звуків мови; - процеси газообміну у легенях та тканинах; - процеси вдиху та видиху; - життєву ємність легень; - нейрогуморальну регуляцію дихальних рухів; пояснює: - значення дихання; - вплив навколишнього середовища на дихальну систему

Ставлення

висловлює судження:: - щодо значення знань про функції та будову дихальної системи для збереження здоров’я усвідомлює: негативний вплив куріння на органи дихання

comments powered by HyperComments