Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

характеризує: - розвиток поглядів на походження різноманіття живих істот; порівнює: - географічне і екологічне видоутворення; аналізує: - різні погляди на виникнення життя на Землі (креаціонізм, спонтанне зародження, біохімічна еволюція, панспермія); дотримується правил: - складання таблиць, схем, що демонструють еволюційний розвиток рослинного та тваринного світу Землі

дає визначення понять: - конвергенція, дивергенція, паралелізм; пояснює: - основні положення сучасної теорії еволюції; - популяцію як елементарну одиницю еволюції; - основні характеристики популяції; - елементарні фактори еволюції; - критерії виду; - способи видоутворення; - докази еволюції; - види природного добору; - етапи еволюції людини; - різноманіття організмів як результат еволюції; наводить приклади: - адаптації організмів до умов середовища; - викопних організмів різних геологічних епох

Ставлення

висловлює судження:: - щодо співвідношення біологічних та соціокультурних факторів у розвитку людини. робить висновок: - про єдність органічного світу, що проявляється через його розмаїття; - про значення моделювання у дослідженні еволюційних процесів різних рівнів усвідомлює значення: - внеску учених у розвиток еволюційного учення (Е.Геккель, Ч.Дарвін, Ж.- Б. Ламарк та ін.), в тому числі українських (О.О.Ковалевський)

comments powered by HyperComments