Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Клітина – одиниця живого. Збільшувальні прилади. (лупа, мікроскопи). Історія вивчення клітини. Загальний план будови клітини. Будова рослинної і тваринної клітини. Основні властивості клітини: (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем). Демонстрування моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин. Лабораторні дослідження: Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо) Практичні роботи: 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним. 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа. Основні положення клітинної теорії.

Підприємливість та фінансова грамотність (сприяє розвитку здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі)

comments powered by HyperComments