Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система. Око. Гігієна зору. Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Демонстрування розбірних моделей ока, вуха. Лабораторні дослідження: визначення акомодації ока; виявлення сліпої плями на сітківці ока; вимірювання порога слухової чутливості Дослідницький практикум Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.

Здоров’я і безпека (спрямовує на розуміння учнями дотримання правил: - гігієни зору та слуху; - техніки безпеки під час виконання практичних занять з хімії, фізики, біології, технологій і трудового навчання тощо) Сталий розвиток і екологічна грамотність (спрямовує на усвідомлення учнями залежності функціонування слухової сенсорної системи від шумового забруднення навколишнього середовища)

comments powered by HyperComments