Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

описує: - особливості будови та життєдіяльності клітин рослин, тварин, грибів, бактерій; порівнює: - будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів класифікує: - організми за певними ознаками, об’єднує їх у групи

називає: - ознаки основних груп організмів; пояснює: - залежність особливостей будови та життєдіяльності організмів від середовища існування

Ставлення

робить висновок: - будова організмів та особливості їх життєдіяльності – це результат пристосування до умов середовища; усвідомлює: - цілісність живих організмів.

comments powered by HyperComments