Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розрізняє: об’єкти живої природи; практикує: метод спостереження біологічних об’єктів

називає: - основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем); наводить приклади: - основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби, віруси); - методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

Ставлення

усвідомлює: взаємозв’язки між об’єктами природи робить висновки: про пізнаванність природи оцінює значення: біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

comments powered by HyperComments