Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

застосовує знання: - для складання схем схрещування; - для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини; - для обґрунтування заходів захисту від впливу мутагенних факторів; характеризує: - успадкування, зчеплене зі статтю; - мінливість: комбінативну, мутаційну, модифікаційну; - можливості діагностики спадкових хвороб людини; порівнює: - модифікаційну та мутаційну мінливість; - успадкування домінантних і рецесивних ознак; дотримується правил: - складання схем родоводів; застосовує знання: - для оцінки спадкових ознак у родині і планування родини

дає визначення понять: - алель, генотип, фенотип, домінантний та рецесивний алелі, гомозигота, гетерозигота; називає: - методи генетичних досліджень; - закони Менделя; - форми мінливості; - мутагенні фактори; - види мутацій; - зчеплення генів у хромосомах; наводить приклади: - спадкової мінливості; - неспадкової мінливості; - спадкових захворювань людини; пояснює: - значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу

Ставлення

висловлює судження: - про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики у сучасній генетиці; - щодо впливу на потомство шкідливих звичок батьків (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин) усвідомлює значення: - внеску учених у розвиток генетичних знань (Г. Мендель, Т.Х. Морган та ін.), в тому числі українських (С.М. Гершензон)

comments powered by HyperComments