Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

характеризує: - процеси фотосинтезу, гліколізу, клітинного дихання як джерел енергії для клітин; аналізує: - вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений зелений колір рослин) порівнює: - процеси фотосинтезу та хемосинтезу

називає: - процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються в цитоплазмі клітини; - органели клітини, в яких відбувається дихання та фотосинтез; наводить приклади: - процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині; пояснює: - біологічне значення гліколізу та аеробного дихання

Ставлення

усвідомлює: - значення процесів фотосинтезу, хемосинтезу, гліколізу, клітинного дихання для забезпечення енергетичних потреб організмів. робить висновок: - про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи; - про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів висловлює судження - щодо планетарної ролі фотосинтезу: застосовує знання про: - процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя

comments powered by HyperComments