Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

[розглядаються особливості будови, способу життя, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини тварин зазначених груп] Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо) Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. Членистоногі: Ракоподібні, Павукоподібні, Комахи. Молюски. Паразитичні безхребетні тварини. Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. Демонстрування: мікропрепаратів, вологих препаратів, колекцій, опудал, зображень (у тому числі електронних) тварин Лабораторні дослідження: зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника); будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків. Практичні роботи: 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів. 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування. Міні-проект (за вибором) Тварини рекордсмени. Як утворюються коралові острови? Тварини - будівельники. Зуби ссавців. Як утворюються перлини?

Підприємливість та фінансова грамотність (орієнтує на практичне використання тварин у фермерському господарстві, розвиток лідерських ініціатив)

comments powered by HyperComments