Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає (на малюнках, фотографіях): - елементи будови ока, вуха встановлює взаємозв’язок: між будовою і функціями ока, вуха спостерігає: - сліпу пляму на сітківці; - акомодацію ока; - зміни слухової чутливості; - температурну адаптацію рецепторів шкіри; застосовує знання для: - дотримання правил профілактики порушення зору, слуху та попередження захворювань органів зору й слуху

називає: - основні сенсорні системи; - складові частини аналізатора характеризує: - особливості будови і функції зорової, слухової сенсорних систем; - сенсорні системи рівноваги, нюху, смаку, руху, дотику, температури, болю; пояснює: - процеси сприйняття: світла, кольору, простору, звуку, запаху, смаку, рівноваги тіла

Ставлення

оцінює: - значення сенсорних систем для забезпечення процесів життєдіяльності організму і зв’язку організму із зовнішнім середовищем

comments powered by HyperComments