Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає (на моделях та фотографіях): - одноклітинні організми (із числа вивчених); описує: - середовища існування та процеси життєдіяльності одноклітинних організмів; - будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених); - особливості будови вольвоксу, губок, ульви; порівнює за вказаними ознаками: - будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених); застосовує знання: - для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань; - про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті; дотримується правил: - роботи з мікроскопом;

називає: - середовища існування одноклітинних організмів; - ознаки бактеріальної клітини; наводить приклади: - одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин; знає: - особливості будови одноклітинних; розуміє: - процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух)

Ставлення

оцінює: - роль одноклітинних організмів в екосистемах; усвідомлює: - небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань робить висновок: - клітини можуть бути самостійними організмами висловлює судження: - про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

comments powered by HyperComments