Опис ключових змін до проекту оновленої програми

Опис ключових змін до проекту оновленої програми

Звіт про доопрацювання навчальної програми з біології для основної школи

Група сконсолідувала свої зусилля на переформатуванні Програми зі знаннєво-орієнтованого на кометентнісний підхід у біологічній освіті; аналізі пропозицій і зауважень, надісланих вчителями і представниками громадськості під час обговорення; розподілі змісту на основне і опційне навчання.

  1. Розглянуто всі зауваження, що надійшли від громадськості. Враховано слушні зауваження, що стосуються власне Програми і не суперечать державному стандарту.

  2. Програму перероблено відповідно до вимог компетентнісного навчання: початок віднесений до діяльнісного компоненту освіти, що приводить до формування ставлень (ціннісного компоненту). Когнітивному компоненту відведено другорядну роль, саме для усвідомлення того, навіщо потрібні ті чи інші теоретичні знання. Акцентовано екологічний і здоров’язбережувальний аспекти.

  3. Включено матеріали, які показують дотичність традиційних тем біологічної шкільної освіти до наскрізних тем.

  4. Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета, складено таблицю, в якій кожну ключову компетентність скорельовано з предметним змістом і навчальними ресурсами для її формування.

  5. У кожній темі розкрито компетентнісні результати навчання згідно зі структурою компетентності, за складниками: когнітивним, діяльнісним, ціннісним.

  6. Розроблено зміст пояснювальної записки до програми з урахуванням змін у її структурі і компетентнісного спрямування.

  7. Надана свобода вчителю у формуванні розподілу годин між розділами курсу, можливості змінювати послідовність вивчення розділів, переносити питання змісту із класу в клас.

Детальна таблиця з коментарями до програм та зворотнім зв’язком модераторів

Для того, щоб детально ознайомитися з врахованими/неврахованими коментарями дописувачів на EdEra під час першого етапу обговорення, перейдіть за посиланням.

Таблиця з коментарями

comments powered by HyperComments