Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

характеризує: - процес транскрипції; - процес біосинтезу білка; - процес реплікації ДНК; - генетичний код та його значення в біосинтезі білків; - взаємозв’язок між будовою і функціями хромосом; - процеси мітозу та мейозу в еукаріотів; - етапи клітинного циклу; - етапи онтогенезу у рослин і тварин; порівнює: - процеси транскрипції і реплікації; - процеси мітозу і мейозу

дає визначення понять: - ген, геном, генетичний код, транскрипція, трансляція, реплікація; називає: - типи генів; - етапи реалізації спадкової інформації; - фази мітозу і мейозу; - періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів; наводить приклади: - застосування принципу комплементарности нуклеотидів

Ставлення

робить висновок: - про визначну роль спадкового апарату клітини

comments powered by HyperComments