Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння)

Знання

розпізнає: - тварин на зображеннях, у колекціях (на прикладі зазначених у змісті груп тварин); характеризує: - пристосування тварин до життя у воді; - пристосування тварин до життя на суходолі; - пристосування тварин до життя у ґрунті; - пристосування тварин до польоту; - пристосування тварин до паразитичного способу життя (на прикладі паразитичних червів та членистоногих); установлює зв'язок - між будовою тварин та способом життя; вдосконалює уміння - роботи з натуральними об’єктами та лабораторним обладнанням; дотримується правил - особистої гігієни для попередження зараження паразитичними безхребетними тваринами

називає: - середовища існування та способи життя тварин; - особливості зовнішньої будови, які відрізняють тварин зазначених груп серед інших організмів; - рідкісні види тварин України та свого краю; наводить приклади: - тварин зазначених груп; - видів тварин, поширених в Україні та своїй місцевості; - видів тварин, що є паразитами людини та переносниками збудників хвороб

Ставлення

висловлює судження: - щодо різноманітності тварин, їх ролі у природі та значення у житті людини; виявляє: - ціннісне ставлення до тварин та до власного здоров’я; усвідомлює: - значення знань про біологічні особливості паразитичних безхребетних тварин для попередження зараження ними; робить висновок: - особливості будови організму тварин є результатом пристосування до характерного для них способу життя

comments powered by HyperComments