Зміст навчання

Зміст

Наскрізні змістові лінії

Біологія – наука про життя. Основні властивості живого. Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи) Методи біологічних досліджень організмів. Демонстрування об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях ) Поняття про віруси. Науки, що вивчають життя

Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження і захисту довкілля) Здоров'я і безпека (сприяє усвідомленню значимості безпечного здорового життєвого середовища)

comments powered by HyperComments