Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року) Виконання мисленнєвих операцій.

Учень/учениця: виокремлює в мовному потоці певні мовні одиниці (слова в реченнях, звуки і склади у словах); виділяє в предметах, мовних одиницях (звуках, складах, словах, реченнях) певні характерні ознаки; порівнює предмети, мовні одиниці; знаходить у двох предметах, мовних одиницях одного рівня однакові, схожі і різні ознаки; вилучає «зайвий» із групи об’єднаних за певною ознакою трьох-чотирьох об’єктів (предметів, мовних одиниць); робить (із допомогою вчителя) висновок-узагальнення після виконання навчального завдання;

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах (обставинах).

виконує мисленнєві операції за аналогією під час самостійної роботи.

comments powered by HyperComments