Говоріння

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Говоріння (протягом року) Регулювання дихання, сили голосу, темпу мовлення.

Учень/учениця: свідомо регулює дихання, силу голосу та темп мовлення у процесі навчального говоріння;

Читання напам’ять віршів та прозових текстів.

виразно читає напам’ять вірші, прозові уривки, вивчені протягом навчального року;

Складання діалогу за малюнком, описаною ситуацією – з опорою на допоміжні матеріали і без них.

бере участь у складанні діалогу обсягом 4–5 реплік для двох учасників, без урахування етикетних формул початку і кінця розмови, (одним із учасників діалогу може бути вчитель);

Розширення уявлень про культуру мовлення і культуру спілкування: етичні норми мовлення, правила культури спілкування.

дотримується етичних норм мовлення, культури спілкування: вживає правильні форми звертань (за зразком), слів, що виражають прохання, пропозицію, побажання, вибачення у процесі спілкування;

Переказування тексту з опорою на поданий план або опорне сполучення слів. Переказування епізоду із переглянутого фільму, розповіді, почутої в позакласний час від близьких, знайомих.

усно переказує текст (докладно і вибірково);

Висловлення своєї думки про певні предмети, явища, події.

висловлює власну думку про предмети, явища, події (почуті, прочитані, сприйняті у фільмі тощо);

Повторення зразка зв’язного висловлювання, поданого вчителем, внесення деяких доповнень, змін у текст.

повторює зразок короткого висловлювання (3–4 речення), поданого вчителем; вносить свої доповнення, міркування;

Складання усних зв’язних висловлювань самостійно та за поданою вчителем дидактичною опорою: даним початком, основною частиною та кінцівкою, за даним або колективно складеним планом.

будує усне зв’язне висловлювання за малюнком, ситуацією та з опорою на допоміжні матеріали (частиною тексту, планом, опорними словами, словосполученнями); бере участь у створенні есе під керівництвом учителя;

Використання виражальних засобів мови (епітетів, порівнянь тощо). Орієнтування мовлення на слухача (співрозмовника), врахування ситуації, теми і мети повідомлення (повідомити про щось нове, поділитися радістю, звернутися з проханням, висловити співчуття, підтримати у скруті).

використовує виражальні засоби мови; висловлює своє ставлення до предмета, явища, ситуації;

Оцінювання складеного діалогу або зв’язного висловлювання, відзначення в ньому достоїнств, виявлення того, що потребує доопрацювання.

дає загальну оцінку діалогу, в якому взяв участь, та сприйнятому на слух; зазначає моменти, які потребують удосконалення;

Удосконалення тексту.

бере участь у колективному вдосконаленні тексту.

comments powered by HyperComments