Мова і мовлення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Мова і мовлення Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками.

Учень/учениця: пояснює, для чого людині потрібна мова; розрізнює мовні і немовні знаки;

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення і культура спілкування. Слова ввічливості. Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування.

пояснює, коли використовується усне та писемне мовлення; свідомо вживає у своєму мовленні і спілкуванні слова ввічливості; володіє у процесі читання монологічних і діалогічних текстів силою голосу і темпом мовлення, наближеними до природного говоріння і спілкування.

comments powered by HyperComments