Займенник

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Займенник Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті.

Учень/учениця: упізнає серед слів займенники, які вказують на предмети, їх ознаки, кількість, але не називають їх; ставить питання до займенників;

Особові займенники. Займенники 1-3-ої особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль.

упізнає на слух і в текстах особові займенники; пояснює їх лексичне значення, роль у реченні;

Відмінювання особових займенників.

відмінює особові займенники за зразком; користується навчальною таблицею для визначення відмінків займенників у реченні;

Уживання займенників з прийменниками.

дотримується правила вживання займенників із прийменниками;

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.

будує словосполучення і речення з особовими займенниками; використовує займенники для зв’язку речень у тексті, з метою уникнення лексичних повторів.

comments powered by HyperComments