Правопис

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Правопис (протягом року) Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові.

Учень/учениця: правильно записує слова, вимова і написання яких збігаються;

Використання ь і букв я, ю є, і для позначення м’якості приголосних звуків.

правильно позначає на письмі м’якість приголосних звуків;

Уживання великої літери на початку речення. Уживання розділових знаків у кінці речення.

дотримується правила вживання великої літери на початку речення; правильно вживає розділові знаки (крапка, знак питання, знак оклику) під час списування та запису на слух речень;

Списування навчальних друкованих і рукописних текстів.

списує текст (близько 20 слів), дотримуючись правил каліграфії; перевіряє написане; виправляє допущені помилки;

Письмо під диктування. Навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти.

пише під диктування слова, речення з 3-4 слів, зв’язний текст обсягом близько 20 слів, написання яких здійснюється за фонетичним принципом;

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: бабýся, бджолá, вирáзно, вірші, гýмка, ґýдзик, джміль, дзúґа, дзьоб, дідýсь, допитливий, зáгадка і загáдка, зозýля, ім'я́, їжáк, Кúїв, комп’ютер, кукурудза, лелéка, лінíйка, ля́лька, новúй, óлень, олівéць, папíр, парасóлька, пóдруга, радісний, телефон, Украї́на, украї́нська, цукéрка, цýкор, читання (34 слів).

правильно вимовляє, наголошує і пише загальновживані слова, передбачені програмою для запам’ятовування.

comments powered by HyperComments