Говоріння

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Говоріння (протягом року) Розвиток уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

Учень/учениця: регулює дихання, силу голосу, темп мовлення відповідно до вимог навчальної діяльності;

Відтворення, розігрування діалогів із прослуханих, прочитаних казок, розповідей. Складання діалогічного висловлювання на задану тему за пропонованими вчителем допоміжними матеріалами та без них.

створює (спільно з однокласником (однокласницею) з попереднім обдумуванням протягом 2-3 хвилин) діалог на задану тему – 3-4 репліки для двох учасників без урахування вступних і прикінцевих етикетних формул;

Вивчення формул мовленнєвого етикету, правил спілкування.

використовує у власному мовленні формули мовленнєвого етикету; дотримується правил спілкування;

Переказування прослуханого чи прочитаного тексту за поданим планом.

усно переказує текст із опорою на допоміжні матеріали (ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення);

Самостійне переказування епізоду з переглянутого фільму, телепередачі і т. ін., виявлення свого ставлення до подій, персонажів.

висловлює своє ставлення до подій, персонажів тексту;

Складання розповіді на основі спостережень, власного досвіду, за малюнком, серією малюнків, заданим початком, початком і кінцівкою.

розповідає про свої спостереження, події з власного життя; за ілюстраціями, поданими частинами тексту.

comments powered by HyperComments