Звуки і букви

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Звуки і букви Звуки слова. Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 5-8 звуків. Заміна, додавання, вилучення одного зі звуків слова так, щоб вийшло інше слово (сон – слон).

Учень/учениця: виконує усно звуковий і звуко-буквений аналіз слів та будує звукові моделі слів типу: ящірка, джміль, колосся та з апострофом (5-8 звуків); виконує під керівництвом учителя аналітико-синтетичні і конструктивні навчальні дії зі словами на звуковому (буквеному) рівні;

Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.

правильно читає (напам’ять або із запису) українську абетку; розташовує 5-6 слів за абеткою з орієнтацією на першу букву;

Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах (ба-бу-ся).

ділить дво-, трискладові слова на склади; не розриває злиття приголосного з голосним при перенесенні частини слова з рядка в рядок;

Перенос частин слів з рядка в рядок по складах. Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Правила переносу частин слів з літерами й та ь у середині слів. Правила переносу із буквосполученнями дж, дз, йо, ьо. Правило переносу слів з апострофом. Правило переносу слів з подвоєними приголосними.

застосовує правило переносу слів зі збігом приголосних (шап-ка, ша-пка); не відриває при переносі літер ь, й від попередньої літери; не розриває при переносі буквосполучення дж, дз, йо, ьо; при переносі залишає апостроф біля попередньго складу; переносить слова з подвоєними приголосними відповідно до правила;

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки.

перелічує голосні звуки (шість) і називає букви на їх позначення (десять); впізнає голосні звуки на слух та за вимовною ознакою (відсутність перешкоди на шляху видихуваного повітря);

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі (список слів складається учителем з урахуванням реальної мовленнєвої ситуації).

вимовляє слова так, щоб чітко було чути наголошений звук (не розтягуючи слово по складах); правильно наголошує слова, передбачені програмою;

Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків.

впізнає і розрізнює на слух та за способом вимовляння приголосні звуки (утворення перешкоди на шляху видихуваного повітря);

Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких – глухих, твердих – м’яких приголосних звуків.

розрізнює на слух та за способом вимовляння тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні (самостійно або з допомогою вчителя);

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної (неоглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, сядь, віз, ложка, казка, берізка.

правильно вимовляє слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим;

Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї. Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання (твердо вимовляючи приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сполученнями [йа], [йу, [йе], [йі]).

правильно вимовляє, читає і списує слова з апострофом у процесі виконання навчальних вправ під керівництвом учителя.

comments powered by HyperComments