Слово

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Слово Спостереження за лексичним значенням слова. Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії.

Учень/учениця: розрізнює слова, що називають предмети, ознаки, дії; добирає самостійно 4-6 слів, які відповідають на різні питання (хто? що? який? яка? яке? які? що робить? що роблять? та ін.);

Тематичні групи слів. Розподіл слів на тематичні групи за такими ознаками, як колір, матеріал, форма, почуття та ін. Складання рядів слів за певною змістовою ознакою (видовою або родовою).

розподіляє ряд слів на 2 групи за смисловою ознакою; доповнює кожну групу 2-3 словами;

Добір слів для доповнення речення, складання речень зазначеного змісту (скласти речення, яке можна було б використати під час обговорення письмової роботи однокласника, використати слова, потрібні для визначення позитивного в роботі).

доповнює речення одним-двома словами за змістом;

Слова, близькі за значенням. Слова, протилежні за значенням.

розпізнає слова, близькі і протилежні за значенням; виявляє в ряду слів ті, що є близькими або протилежними за значенням;

Формування початкових уявлень про частини мови; про те, що слова поділяються на групи залежно від того, на яке питання вони відповідають.

розподіляє слова на групи за значенням та питаннями (за частинами мови);

Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники). Постановка до слова одного з цих питань (використовуються слова з предметним і абстрактним значенням: книжка, зима, радість). Складання груп слів із пропонованим лексичним значенням (слова, що позначають осіб, які працюють у школі; предмети, розміщені у класі; почуття учня, який добре виконав роботу і т. ін.). Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за лексичним значенням.

розрізнює іменники, які відповідають на питання хто? і що?; знає термін іменник і пояснює його значення на конкретному прикладі;

Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що?, за числами (один – багато). Утворення множини іменників (у простих випадках, без уживання терміна). Правильне вживання іменника у множині чи однині у складеному реченні.

змінює (за зразком) іменники за числами (один – багато);

Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники). Зв’язок прикметників з іменниками.

впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, окремо та в реченнях, у тексті; знає термін прикметник і пояснює його значення на конкретному прикладі;

Практичне змінювання цих слів за числами. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів, ознаки за відношенням до пори року, матеріалу, з якого виготовлено предмет, інші ознаки.

правильно ставить питання до прикметників різного роду й числа;

Виявлення серед прикметників слів, подібних чи протилежних за значенням.

знаходить серед прикметників слова з подібним і протилежним значенням; добирає такі слова з допомогою вчителя та самостійно;

Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка?... Добір слів, які відповідають реальним ознакам того чи іншого предмета.

утворює словосполучення іменників із прикметниками; добирає до відомого предмета відповідні ознаки;

Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова). Складання груп дієслів із певним лексичним значенням дії: слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів та ін.

впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя; ставить до них питання; знає термін дієслово і пояснює його значення на конкретному прикладі;

Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням.

виявляє і добирає синоніми й антоніми (без уживання термінів) зі значенням дії;

Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення: на, в, із, по, до, у, над, під, а, але, і, чи, тому що.

упізнає в реченні, тексті службові слова, пише їх окремо від інших слів; пов’язує між собою слова за допомогою службових слів.

comments powered by HyperComments