Мова і мовлення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Мова і мовлення Мова – жива скарбниця історії народу. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові.

Учень/учениця: пояснює значення мови в житті народу; упізнає старі й нові слова в наукових і художніх текстах;

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

знає основні ознаки культури усного і писемного мовлення; володіє лексичними засобами її вираження з огляду на ситуацію та учасників спілкування.

comments powered by HyperComments