Звуки і букви. Склад. Наголос

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Звуки і букви. Склад. Наголос (протягом року) Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками. Уявлення про те, що слова складаються зі звуків.

Учень/учениця: розрізнює мовні і немовні звуки; знає, що слова складаються зі звуків, що звуки на письмі позначаються буквами; пояснює співвідношення між звуками і буквами у складі, слові;

Практичне ознайомлення зі смислорозрізнювальною роллю звуків; спостереження за тим, як вставляння, пропуск, заміна одного зі звуків слова може призвести до появи іншого слова (сон – слон, танк – так, сини – сани та ін.).

пояснює зміну значення слова у результаті заміни одного зі звуків;

Послідовний ряд звуків слова. Виділення (услід за вчителем і самостійно) окремих звуків слова (перший, наступний, той, що іде після такого-то звука, останній), правильно вимовляючи їх. Утворення складів різної структури (на, нам, тра, трам) з розрізнених звуків.

правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-6 звуків типу: сир, дід, тато, калина; виділяє перший і останній звуки у будь-якому слові букварного тексту; поєднує окремі звуки (2-4) у склад відповідної структури;

Ознайомлення з голосними і приголосними звуками; твердими і м’якими приголосними. Практичне ознайомлення з глухими і дзвінкими приголосними. Ознайомлення з артикуляційними органами, спостереження за їх роботою під час вимовляння різних звуків.

розрізнює голосні і приголосні звуки за звучанням та способом вимовляння;

Удосконалення вимови окремих звуків, які мають певні вимовні труднощі: [г], [ґ], [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч] та ін.

правильно вимовляє приголосні звуки [дж], [дз], [дз'], [ц], [ц'], [ч], щілинний звук [г] та проривний [ґ];

Поділ слова на склади. Повторення за вчителем слів із наступним поділом їх на склади (слово вимовляється за правилами вимови). Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів.

поділяє на склади слова з двох – трьох складів;

Наголос у слові. Повторення за вчителем слів так, щоб було чітко чути склад під наголосом (вимовляють складами; наголошений голосний трохи розтягують, начебто перепитують із подивом). Робота зі словами, вимовляння і наголошування яких програма вимагає запам’ятати.

визначає наголос у дво-, трискладових словах;

Позначення звуків буквами. Абеткові (алфавітні) назви букв.

знає абеткові (алфавітні) назви букв.

comments powered by HyperComments