Слово. Значення слова

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Слово. Значення слова Значення слів, пряме і переносне значення, випадки багатозначності, найуживаніші омоніми (без терміна).

Учень/учениця: виявляє в тексті слова з прямим і переносним значенням, багатозначні слова, найуживаніші омоніми (омофони – коса (дівчини і знаряддя праці); омоформи–моя мати–мати книжку; омóграфи (книжкú і кнúжки)–практично, у процесі навчальної роботи, без уживання термінів;

Синоніми та антоніми, добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова. Роль синонімів у тексті. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами.

добирає синоніми й антоніми до загальновживаних слів; використовує їх в усному і писемному мовленні (навчальних творчих роботах); пояснює і вживає у власному мовленні опрацьовані за підручниками фразеологізми, зокрема, прислів’я;

Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі слова, з’ясовувати їх значення.

пояснює значення слів, опрацьованих у попередній навчальній діяльності; користується прийомами тлумачення слів (добір синонімів, опора на морфемну будову тощо) та тлумачним словником;

Добір слів для якнайточнішого вираження думки під час усного та писемного мовлення.

добирає слова для точного вираження думки в усному і писемному мовленні;

Культура мовленого слова: розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики (діалектизмів, суржику, русизмів тощо) на прикладах спостережень за мовленням учнів.

виявляє у навчальних текстах, у мовленні товаришів по класу, у власному мовленні хибні, примітивні слова; замінює їх літературними, нормативними.

comments powered by HyperComments