4 клас

119 годин

I варіант І семестр – 64 години (4 години на тиждень); ІІ семестр – 55 годин (3 години на тиждень) II варіант 3,5 години на тиждень, з них (0,5 + 0,5) один раз на два тижні УРЗМ

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу української мови. Учні мають не тільки здобути нові знання, уміння і навички в роботі над текстом, із граматики, фонетики, правопису та розвитку мовлення, а й систематизувати відомості з різних розділів мови, узагальнити і закріпити опрацьоване в 1–3 класах. Адже знання і мовленнєві вміння, набуті молодшими школярами в початкових класах, стануть основою для вивчення систематичного курсу рідної мови в основній і старшій структурних ланках загальноосвітньої школи.

Структурування курсу здійснено за принципом змістового узагальнення.

Зміст розділу:

comments powered by HyperComments