Формування навчально-організаційних умінь і навичок

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року) Організація робочого місця.

Учень/учениця: добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку;

Організація навчальної діяльності.

дотримується правильної постави під час сидіння за партою; правильно тримає ручку під час письма;

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу, робота в парі, групі.

уважно слухає і розуміє вчителя, приступає до роботи відразу після його настанови; слухає відповіді однокласників.

comments powered by HyperComments