Речення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Речення Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення. Речення, у яких є повідомлення, запитання, прохання або наказ, спонукання до дії. Спостереження за інтонацією таких речень. Побудова речень.

Учень/учениця: характеризує речення за його основними ознаками; розрізнює на слух завершене і незавершене речення; виділяє на слух окремі речення у висловлюванні; визначає кількість речень у тексті з 4-5 речень; будує схему речення, використовуючи умовні позначки для слів, зокрема і зі службовими частинами мови (без терміну);

Розділові знаки у кінці речення (? !), велика літера у першому слові речення.

дотримується розстановки розділових знаків у кінці речень у процесі списування, самостійного складання тексту, у диктанті;

Інтонація речень, різних за метою висловлювання.

правильно відтворює інтонацію розповідних, питальних і спонукальних речень; речень, у яких виражено сильні почуття (з додатковою окличною інтонацією);

Поширення речення за питаннями, поданими вчителем.

поширює речення словами за поданими питаннями;

Розуміння змісту речення.

розуміє зміст почутого чи прочитаного речення.

comments powered by HyperComments