Текст

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Текст Розширення уявлень про текст та його будову. Уявлення про змістовий зв’язок між частинами тексту.

Учень/учениця: визначає в тексті його основні складові – зачин, основну частину, кінцівку; відновлює деформований текст із переміщеними частинами;

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів. Типи текстів: розповідь, опис, есе (розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему. Не претендує на завершеність.); їх характерні ознаки.

впізнає за характерними ознаками художні, наукові (правила, визначення), науково-популярні та ділові тексти; розрізняє типи текстів за їх характерними ознаками;

Тема і мета висловлювання у текстах різних типів – розповідях, описах, міркуваннях, есе. Заголовок тексту.

визначає тему (про що цей текст) та мету (чого він вчить, для чого створений) у текстах різних типів; добирає заголовок відповідно до теми тексту;

План тексту. Поділ тексту на логічно завершені частини за планом і без нього. Складання плану прочитаного тексту.

бере участь у колективному (під керівництвом учителя) складанні плану прочитаного тексту;

Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів.

впізнає і визначає кількість абзаців у тексті; дотримується абзаців при списуванні тексту, в оформленні творчих робіт, переказів; пояснює зв’язок між абзацами та планом тексту;

Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те; лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

зв’язує два сусідні речення в тексті за допомогою слів він, вона, воно, вони, цей, ця, ці, потім, тоді та ін. використовує синоніми для зв’язку речень у тексті;

Складання художніх та науково-популярних текстів (без уживання терміну), за поданими зразками, з урахуванням ситуації мовлення.

складає і записує художні і науково-популярні тексти за поданим зразком; есе складає усно (під керівництвом учителя).

comments powered by HyperComments